HOME > Contatti
News

Contatti

HOME > Contatti

Shima Seiki Segrate (Lombardia)

Via Redecesio ( angolo via Calabria ), 11
20090 - Segrate (MI)
Tel (+39) 02-216621
Fax (+39) 02-2139410
E-Mail: info@shimaseiki.eu


Shima Seiki Carpi (Emilia Romagna)

Via del Commercio, 9
41012 CARPI (MO)
Tel. 059-685724
E-Mail: carpi@shimaseiki.eu


Shima Seiki Treviso (Veneto)

Via Postioma, 115
31020 Villorba (TV)
Tel.0422-910987
E-Mail: treviso@shimaseiki.eu


Shima Seiki Germania

Zum Stadion 1
63808 Aschaffenburg - Haibach
Tel. +49 172.428.866.8
E-Mail: office.de@shimaseiki.eu


Vendita ed Assistenza

Vendita & Customer Care sales@shimaseiki.eu
Milano Design Center mdc@shimaseiki.eu
Assistenza Tecnica Segrate assistenza@shimaseiki.eu
Assistenza Tecnica Carpi assistenza.carpi@shimaseiki.eu
Assistenza Tecnica Villorba assistenza.villorba@shimaseiki.eu
PEC shimaseiki@pec.it
Ricambi magazzino@shimaseiki.eu